Tekster i nyingtig-linjen

Khenpo Sango tilhører en av de korteste linjene i Dzogchen Nyingtig, fra Longchen Rabjam og Jigme Lingpa. Følgende tekster er i hovedsak fra denne linjen. Lengre tekster er tilgjengelig på ebok.no som bøker. Følgende er mindre tekster: