Rongzompa (1100)

Rongzompa (Rongzom Chöki Zangpa) utviste allerede fra ungdommen stor skjelnende visdom. Da han var elleve studerte han filosofisk argumentasjonslære under Gartön Tshültrim Zangpo. Han mestret alle doktriner etter bare å ha hørt dem én gang. Selv sa han, “Mine studier var ikke ubetydelig: Det fantes ingen lære jeg ikke studerte. Min studier var heller ikke omfattende, for jeg behøvde ikke å høre ting mer enn én gang”.

Rongzompa kjente betydningen av mange store verker på vitenskap, logiske avhandlinger, aforistiske vers, poesi med mere. I tillegg til å skrive avhandlinger på Dzogchen, og til å bli den ubestridte mester av den gamle oversetterskolen (nyingma), skrev han også avhandlinger om verdslige yrker, som jordbruk, husdyrhold og melkeproduksjon.

Det sies at de største mestere i nyingma-tradisjonen var Longchen Rabjam og Rongzompa. Longchen Rabjam antas å ha oppnådd et høyere nivå av realisering, men Rongzompa antas å ha vært mer lærd.