Mantra

Samye Buddhist Association International

Khenpo Sangpo Rinpoche

Lovprisning av Buddhas tolv gjerninger

Opptak av Rinpoche, Taiwan, 2002.

 

 

Versene om de åtte nådige

 

Alt som lever i de lykkebringende sfærer i de ti retninger, hvor all fremtredelse og eksistens er fullstendig ren med en natur som er spontant perfekt, hyller Buddha, Dharma og den edle sangha. Måtte vi oppleve all lykke!

 

Drönme Gyalpo, Tsalten Döndrub Gong, Jampe Gyen Pal, Gedrag Pal Dampa, Kunla Gongpa, Gyach'er Dragpa Chen, L'hunpo Tar Pag Tsal, Drag Pal Dang Ni, elsker alle levende vesener, vet alt, og deres aktiviteter tilfredstiller alle sinn i et utsøkt skue av berømmelse og ære.

 

Å bare høre navnene deres gir lykke og suksess: den ungdommelige Manjushri, den herlige Vajrapani, Avalokiteshvara, beskytteren Maitreya, Kshitigarbha, Nivaranaviskambin, Akashagabha, og den fornemmste Samantabhadra.

 

Hyllest til de åtte bodhisattvaer, som er suverene i å gi lykke og sukess og som grasiøst holder sine symboler: Utpala-blomsten, vajraen, den hvite lotusblomsten, naga-treet, juvelen, månen, sverdet og solen.

 

De som gir velbehag holder de åtte kostbare symboler, den kostbare paraply, den lykkebringende gyldne fisk, den ønskeoppfyllende vasen av godhet, den utsøkte Kamala-blomsten, konkylien av berømmelse og ære, den herlige knute av velstand, det evige seiersflagget og det allmektige hjul, og ofrer til buddhaene i alle retninger og tider.

 

Å bare tenke på deres egenskaper leder til velstand som vokser og vokser.

 

Hyllest til de åtte lykkebringende gudinner av skjønnhet, kranser, sang, dans, blomster, røkelse, lys og parfyme.

 

Mahabrahma, Shambhu, Narayana, Sahasrajna, kongene Dhritirashtra og Virudhaka, nagakongen Virupaksha and Vaishravana holder hver og en dine opphøyde symboler: hjulet, trident, konkylie, vajra, sverd, stupa og seiersflagget.

 

Hyllest til verdens åtte voktere, som øker lykke og positivitet i de tre verdener!

 

Når alle hindringer og skadelige er uskadeliggjort, måtte arbeidet vi nå skal begynne resultere i evigvarene tilfredsstillelse og suksess, og bringe lykke, velstand, glede og fred!

 

 

Lovprising av Buddhas tolv gjerninger

 

Da du, den suverene blant menneskene, ble født, tok du syv steg på denne jord og sa, "Jeg er den suverene i denne verden". Jeg bøyer meg ned for deg, den lærde.

 

Først ankom du fra Tushitas himmelske sfære og gikk inn i din mors skjød. I Lumbini-lunden ble du født. Du velsignede, gud av guder, vi bøyer oss for deg. I ditt palass ble du passet på av de åtte barnepassere og lekte med Shakye-ungdommer. I Kapilavastu tok du din prinsesse til hustru.

 

For deg, med en kropp uten sidestykke i de tre verdener, bøyer vi oss. Ved byens fire porter viste du uttrykk trishet. Du skar av ditt hår ved Stupaen av renhet og praktiserte askese på breddene til Nairanjana. For deg, fri for feilene av de to hindringer, bøyer vi oss ned.

 

Du kuet den gale elefanten i Rajigri. I Vaishali tilbød en ape deg honning. I Magadha oppnådde vismannen den perfekte buddhatilstand. For deg, med strålende allvitenhet, bøyer vi oss ned. Du dreide Dharmaens hjul i Varanisi og fremviste store mirakler i Jeta-lunden. I Kushinagar gikk ditt sinn inn i paranirvana. For deg, med et sinn som er som rommet, bøyer vi oss ned.

 

Ved fortjensten fra disse korte hyllninger av dådene til Den velsignede, herren av læren, måtte oppførselen til alle vesener bli lik som den til Sugataen. Tathagata, måtte vi oppnå samme kropp, følge, høy alder, sfære og ypperlige navn som deg.

 

 

Syvlinjersbønn til Guru Rinpoche

 

HUNG. Nordvest i landet Oddiyana,

på blomsten av en lotus,

har du oppnådd suverene og makeløse evner.

Viden kjent som Padmakara,

er du omgitt av et følge av mange dakinier.

Vi praktiserer ved å følge ditt eksempel.

Vær snill å tre fram og gi oss din velsignelse.

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

 

 

Store skyer av velsignelse

 

OM AH HUNG HRIH.

 

I palasset av den strålende store lykksalighet finnes visdomskroppen som realiserer lykksalighet og tomhet.

 

Som en lotus, er den lykksalig, men allikevel fri for klamring. Fra den oppstår vajra-solen i prakt og herlighet og manifesterer som Amitabha Vajradhara, Avalokiteshvara, herren av vennlighet som tar form gjennom medfølelse og Padma Gyalpo, som beseirer samsara og nirvana fullstendig, den store og mektige Heruka, som underlegger seg det levende og det livløse univers, den hemmelige visdom, Vajravarahi av suveren lykksalighet, skattekisten av stor lykksalighet, gudinnen Kurukulla, som fengsler sinnene til alle vesener uten unntak, herren av suverene og verdslige mudraer som danser i lykksalighet og tomhet og de mektige dakaer og dakinier.

 

I den store sfære hvor fremtredelse og tomhet er det samme, får dansene av Vajrakaya verdenene til å skjelve. Den glade latter av uforhindret tale fengsler de tre verdener og rødt lys gjennomstråler samsara og nirvana fullstendig. Du samler eksistensens og praksisens foredlede kjerne, og med et sinn fyllt av den store vajra-pasjon tildeler du de to siddhaer.

 

Suveren blant alt vi ønsker oss, med store vajra-kroker og lassoer binder du den fenomenale verden i stor lykksalighet i en lekfull dans i en mirakuløs forestilling. Med skarer av mektige yidamer og et enormt antall av de tre røtter sittende som hauger av sesamfrø som åpner seg, bønnfaller bønnfaller vi deg i hengivenhet, gi oss din velsignelse. Tildel oss siddhien som uforhindret tiltrekker seg, de store suverene og vanlige siddhiser og alt vi måtte ønske.

 

 

Chöd

 

PHAT

Når kroppen ikke lenger settes høyt blir demonen [av distraksjon] overvunnet.

Sinnet kommer ut i det åpne rom gjennom brahma-åpningen,

Dødens demonherre overvinnes og jeg forvandles til Throma, den voldsomme gudinne.

 

Med en krom kniv i sin høyre hånd beseirer hun demonen av følelser ved å kutte av skallen og overvinner demonen av form. Hennes venstre hånd holder skallen og setter den [oppned] på et trebent stativ gjort av tre menneskehoder som symboliserer Trikaya.

 

Kroppen, som fyller tre tusen millioner verdener, blir destillert i den til ren nektar av stavelsene AH og HUNG og blir renset, forøket og transformert i kraft av de tre stavelsene OM AH HUNG.

 

PHAT!

Ofringene til de øverste gjester har blitt oppfylt. Oppsamlingene er fullendte og de vanlige og suverene siddhier er oppnådd. Samsaras lavere gjester er tilfredsstilt og all min gjeld er slettet.

 

Sykdom, onde ånder og hindringer pasifiseres til tomt rom. Skadelige omstendigheter og klamring til selvet sprenges til atomer. Til slutt blir alt som er igjen av ofringer og mottakere et naturlig AH som Den store perfeksjon.

 

Prajnaparamita, usigelig og ufattelig, som himmelens vesen, ufødt og uforgjengelig, er objektet til selverkjennende visdom.

 

Måtte moren til tidligere, nålevende og fremtidige buddhaer vende alt til lykke.

Måtte alle levende vesener oppnå naturlig oppvåkning i kraft av den store gavmildhet.

Måtte de som ikke har blitt frigjort av de tidligere buddhaer oppnå frigjøring ved gavmildhet.

Måtte Buddha, læreren, vende alt til lykke.

Måtte Dharma, livredderen, vende alt til lykke.

Måtte Sangha, veilederen, vende alt til lykke.

Måtte de tre juveler, tilflukten, vende alt til lykke.