Kloster

Samye Buddhist Association International

Khenpo Sangpo Rinpoche

Gjenoppbyggingen av Gon Long kloster

 

Rinpoche er fra en landsby som heter Shankar. Den ligger like utenfor Kandze i Øst-Tibet. Generelt er klosteret en viktig del av den tibetanske landsbyen. Den tjener som skole for barna og er et sentrum for landsbyens mange aktiviteter. Et velfungerende kloster gir en velfungerende landsby.

 

Gon Long-klosteret var veldig nedslitt. I 2004 begynte Rinpoche gjenoppbyggingen. En god del av bygningsmassen var så dårlig at den måtte rives, bare den gamle klosterhallen ble bevart. Det nye skolebygningen stod ferdig i 2010. Bildene under viser framgangen i arbeidet.

 

Dette ble gjort mulig på grunn av Rinpoches utretterlige fokus, generøse bidrag fra studenter og venner og støtten fra munkene ved Gon Long.

 

Videon under viser innvielsen av det nye klosterbygget. Det er en spektakulær parade av motorsykler og hester.